Smart City

Inteligentne miasto

Smart City to idea, która ulepsza otaczającą nas rzeczywistość, przez wprowadzanie nowoczesnych technologii do codziennego życia, w takich dziedzinach jak: transport, komunikacja, infrastruktura, bezpieczeństwo, zdrowie, rozrywka, dom.
Dzięki niej wytwarza się więź między miastem, a mieszkańcem, która przeradza tą relację w wspaniałą symbiozę na zasadzie:
„Ty dbasz o mnie, ja dbam o Ciebie”, czyniąc życie łatwiejszym, przyjemniejszym i piękniejszym.

SmartCity
kontur logo

SmartCityLAB

O nas

SmartCityLab to inicjatywa sektora nauki, biznesu i administracji. Jej celem jest zwiększanie potencjału oraz konkurencyjności polskiej gospodarki oraz budowanie
i rozwijanie nowoczesnego społeczeństwa w intensywnie zmieniającej się gospodarce światowej. Każdy z wymienionych sektorów wnosi niezbędne elementy, bez których niemożliwe jest osiągnięcie zamierzonych efektów. Uczelnie dostarczają przyszłych specjalistów, którzy mogą kreować współczesną rzeczywistość. Biznes dysponuje odpowiednimi środkami, aby przyszli specjaliści mieli adekwatne narzędzia pracy. Natomiast administracja stwarza obszar na którym odbywa się współpraca.

Misja

Wprowadzamy nowoczesne technologię, które rozwjają ludzkie zdolności
oraz aktywizują społeczeństwo w zakresie korzystania i współtworzenia nowatorskich rozwiązań teleinformatycznych. Zawiązując równocześnie ścisłą współpracę między nauką, biznesem oraz administracją, aby efektywnie ukierunkować wspólny wysiłek. Współdziałanie otworzy potencjalne korzyści dla wszystkich uczestników.

Współczesne miasta potrzebują ścisłej współpracy sektora nauki, biznesu i administracji


SmartCityLAB

Założyciele

Wśród założycieli projektu znajdują się wyższe uczelnie (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska) , firmy z sektora nowoczesnych technologii (Hitachi, OandS, Samsung, SigFox) oraz duże ośrodki miejskie (Wałbrzych, Ruda Śl, Bytom, Katowice, Gliwice, Chorzów, Zabrze).

Partnerzy

SmartCityLab jest platformą do wymiany doświadczeń, identyfikowania problemów i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Dlatego zapraszamy do przyłączenia się do projektu wszystkich którzy mają pomysły na podniesienie jakości życia w miastach (nie tylko przedsiębiorców, instytucje, lokalne samorządy).

partnerzy

Do roku 2050 ponad połowa ludności będzia mieszkała w miastach


Obszary działania

Zamierzamy propagować stabilne i prawdopodobne warunki rozwijające digitalizację polskiej gospodarki i nowoczesną przedsiębiorczość. Wspomagać inwestycje w rozbudowie infrastruktury cyfrowej, usług, treści, narzędzi oraz zdolności cyfrowych. Niczym pionierzy będziemy budować dialog między biznesem, a administracją państwową, zaś dzięki umiejętnością i niezbędnej wiedzy skutecznie edukować wszystkich zainteresowanych.

Tworzenie standardów dla rozwiązań ICT stosowanych w przestrzeni miast

Tworzenie standardów dla rozwiązań ICT stosowanych w przestrzeni miast.

Zamierzamy propagować stabilne i prawdopodobne warunki rozwijające digitalizację polskiej gospodarki i nowoczesną przedsiębiorczość. Wspomagać inwestycje w rozbudowie infrastruktury cyfrowej, usług, treści, narzędzi oraz zdolności cyfrowych.

Czytaj więcej

Opracowanie metodyk wdrażania rozwiązań ICT

Tworzenie standardów dla rozwiązań ICT stosowanych w przestrzeni miast.

Zamierzamy propagować stabilne i prawdopodobne warunki rozwijające digitalizację polskiej gospodarki i nowoczesną przedsiębiorczość. Wspomagać inwestycje w rozbudowie infrastruktury cyfrowej, usług, treści, narzędzi oraz zdolności cyfrowych.

Czytaj więcej

Pomiar efektywności oraz bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań

Tworzenie standardów dla rozwiązań ICT stosowanych w przestrzeni miast.

Zamierzamy propagować stabilne i prawdopodobne warunki rozwijające digitalizację polskiej gospodarki i nowoczesną przedsiębiorczość. Wspomagać inwestycje w rozbudowie infrastruktury cyfrowej, usług, treści, narzędzi oraz zdolności cyfrowych.

Czytaj więcej

Dostarczanie komponentów do budowy bezpiecznych systemów IT dla miast

Tworzenie standardów dla rozwiązań ICT stosowanych w przestrzeni miast.

Zamierzamy propagować stabilne i prawdopodobne warunki rozwijające digitalizację polskiej gospodarki i nowoczesną przedsiębiorczość. Wspomagać inwestycje w rozbudowie infrastruktury cyfrowej, usług, treści, narzędzi oraz zdolności cyfrowych.

Czytaj więcej


Kontakt


Zapraszam do kontaktu

DYREKTOR PROJEKTU
Karolina Opielewicz